شركت بين المللي افتخار مديران خاورميانه

استقرار شركت بين المللي افتخار مديران خاورميانه در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان
با مديريت دكتر سيد حامد افتخارزاده
جهت اطلاع از فعاليت ها به سايت شهرك علمي تحقيقاتي آدرس
https://www.istt.ir/fa/company/619

پیام بگذارید

   
تهیه و بهینه سازی شده توسط: مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات