دکتر سید حامد افتخارزاده

بررسی فاکتورهای موثر بر تست الکلی شیر خام مولف سید حامد افتخارزاده

چاپ کتاب با عنوان بررسی فاکتورهای موثر بر تست الکلی شیر خام مولف سید حامد افتخارزاده
لینک شناسنامه کتابخانه ملی
   
تهیه و بهینه سازی شده توسط: مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات