دکتر سید حامد افتخارزاده

مقاله isi با عنوان گردشگری حلال و عوامل موثر بر سیاست های آن

مورد قبول واقع شدن مقاله isi دکتر افتخارزاده با عنوان گردشگری حلال و عوامل موثر بر سیاست های آن در (Revista Publicando (ISSN 1390-9304

پیام بگذارید

   
تهیه و بهینه سازی شده توسط: مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات