دکتر سید حامد افتخارزاده

کتاب مدیریت آموزشی بر اساس استاندارد 10015 مولف سید حامد افتخارزاده

چاپ کتاب مدیریت آموزشی بر اساس استاندارد 10015 مولف سید حامد افتخارزاده

 لینک شناسنامه در کتابخانه ملی

پیام بگذارید

   
تهیه و بهینه سازی شده توسط: مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات