دکتر سید حامد افتخارزاده

قائم مقام رئیس استان و سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

قائم مقام رئیس استان و سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
   
تهیه و بهینه سازی شده توسط: مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات