دکتر سید حامد افتخارزاده

مدیر کانون بازنشستگان سپاه استان اصفهان

مدیر کانون بازنشستگان سپاه استان اصفهان
   
تهیه و بهینه سازی شده توسط: مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات