دکتر سید حامد افتخارزاده

مرکز رشد فناوری دانشگاه اصفهان

مرکز رشد فناوری دانشگاه اصفهان
   
تهیه و بهینه سازی شده توسط: مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات