دکتر سید حامد افتخارزاده

کارگاه آموزشی نظارت بر طرح های عمرانی

کارگاه آموزشی نظارت بر طرح های عمرانی
   
تهیه و بهینه سازی شده توسط: مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات