دکتر سید حامد افتخارزاده

ناحیه مقاومت بسیج سپاه اصفهان

ناحیه مقاومت بسیج سپاه اصفهان
   
تهیه و بهینه سازی شده توسط: مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات